‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with others’ – Afrikaans gezegde

SharedWorld is een netwerkorganisatie van professionals: coaches, videomakers, schrijvers, organisatiedeskundigen. Door gebruik te maken van elkaars kennis, competenties en ervaring komen we tot de beste oplossingen. Onze visie is dat samenwerking leidt tot vernieuwing en innovatie.

Het Shared Network is groeiende en we zoeken altijd nieuwe samenwerkingen. Zie je aanknopingspunten? Neem dan contact op!

Het Shared Network

Tanja Brok,
Eigenaar/coördinator SharedWorld, organisatie/begeleiding journeys, storytelling

Jeroen van der Wouw,
Senior trainer/coach/ontwikkelaar Organisatie, Leiderschap & Teams

Marga Janse,
Coach/adviseur duurzame ontwikkeling en diversiteit

Revolta,
Videoproducenten, storytelling

Rob Burkhard,
Online specialist, journalist

Simone Scholtz,
Projectmanager journeys

Onze maatschappelijke partners

We werken samen met organisaties in Nederland en in het buitenland die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. De kern van de activiteiten, zowel in Nederland als het buitenland, is altijd: mensen kansen geven om (weer) zelfstandig en op eigen kracht hun leven vorm te geven.

In Nederland zijn dat organisaties die zich inzetten voor de opvang en rehabilitatie van dak- en thuislozen, juridische bijstand voor mensen met schulden, opvang en ondersteuning van vluchtelingen. Zoals het Leger des Heils, de Regenboog, MaDiZo, de Volksbond.

In het buitenland werken we samen met organisaties die zich inzetten voor achtergestelde of arme bevolkingsgroepen met onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid of ondersteuning bij het opzetten van een business. Zoals Pefo Uganda, Save India, Sabah Nepal, YHF Ghana.

De maatschappelijke organisaties kijken door de samenwerking met bedrijven ook met andere ogen naar hun werk en organisatie. Ze krijgen de gelegenheid om te laten zien wat hen drijft. Zij richten zich in hun werk op het insluiten van de zwakste schakels in onze maatschappij. Het is waardevol voor hen om met bedrijven te delen waarom ze dit doen, hoe ze dit doen en wat ze doen.

Portfolio: Meer weten over voorbeelden van journeys? Lees verder bij Portfolio.

Over ons: Meer informatie over onze missie, aanpak, impact en ervaring lees je bij Over Ons.