SharedWorld verbindt werelden.
Dat klinkt groots maar we maken het eenvoudig.

We brengen bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. Het doel is elkaar leren kennen, samenwerken, even in een hele andere wereld te stappen, iets zinvols doen en ervaren.

Ook al lijken deze werelden zo verschillend, ze kunnen elkaar veel brengen.

De samenwerking inspireert, geeft ruimte voor een nieuwe en frisse blik op de eigen (werk)omgeving en is leerzaam.

En waarom doen wij dit? Het antwoord is simpel:
‘because we are all in this world together’

Hoe werken we?

We organiseren journeys voor bedrijven. Om te gaan samenwerken bij en met maatschappelijke organisaties in projecten.
De opzet van een journey is altijd: de ander ontmoeten, samenwerken aan een project, een zinvolle bijdrage leveren, kennis en ervaring delen, én er zelf van leren.

Voor de deelnemers van bedrijven is een journey het begin van een nieuwe kijk op de wereld en op zichzelf. Ze leren hun talenten kennen en hun zelfvertrouwen neemt toe.
Bedrijven vergroten hun maatschappelijke relevantie door de samenwerking, het contact met de ander en het leveren van een zinvolle bijdrage.

Voor de maatschappelijke organisaties is een journey een kans om met andere ogen naar hun werk en organisatie te kijken. En te laten zien wat ze doen.

We maken altijd een programma op maat. Zodat elke journey aansluit bij de wensen en mogelijkheden van bedrijven, maar ook die van de maatschappelijke organisaties.
Op die manier bereiken we het beste resultaat.
Wij zorgen altijd voor de organisatie en professionele begeleiding/coaching.